Wybierz pakiet dla swojej firmy

Inwestuj w narzędzia, które wspierają Twój biznes.

Miesięczny
Roczny
Zaoszczędź aż 23%!

Green

0 zł
/ miesiąc

Wybierz teraz
 • 1 użytkownik
 • Do 10 wpisów w Książce Korespondencji
 • Do 10 umów
shape

Silver

37,70 zł
/ miesiąc

30-dniowy okres próbny
 • 5 użytkowników
 • Książka Korespondencji bez limitu wpisów
 • Umowy bez limitu wpisów
 • Funkcje pakietu Green
 • Obsługa urlopów
 • Narzędzia CRM

Gold

50,70 zł
/ miesiąc

30-dniowy okres próbny
 • 15 użytkowników
 • 5 oddziałów
 • Funkcje pakietu Silver
 • Obsługa projektów
 • Oferty i zamówienia
 • Obsługa delegacji

Platinum

63,70 zł
/ miesiąc

30-dniowy okres próbny
 • 30 użytkowników
 • 10 oddziałów
 • Funkcje pakietu Gold
 • Obieg i archiwizacja dokumentów
 • Zarządzaj firmową flotą
shape
Funkcje Green Silver Gold Platinum
Ilość użytkowników 1 5 15 30
Ilość oddziałów 1 1 5 10
Książka korespondencji Do 10 wpisów miesięcznie Bez miesięcznego limitu dokumentów Bez miesięcznego limitu dokumentów Bez miesięcznego limitu dokumentów
Umowy Do 10 wpisów miesięcznie Bez miesięcznego limitu wpisów Bez miesięcznego limitu wpisów Bez miesięcznego limitu wpisów
CRM
Rejestry
Urlopy
Delegacje
Oferty jedno lub wielowariantowe z sumą pozycji lub bez sumowania
Płatności
Obsługa zamówień
Projekty
Zarządzanie flotą
Obieg dokumentów
Archiwizacja dokumentów
Przeliczanie kursu waluty według tabeli NBP
Sprawdzanie poprawności polskich numerów NIP
Automatyczne płatności – udostępnianie online dokumentu z linkem do płatności elektronicznych
Wysyłka wiadomości e-mail wprost z aplikacji, także z załącznikami
Prosty indeks produktów i usług
Usługi i produkty bez limitu
Obsługa ofert wychodzących oraz przychodzących
Udostępnianie ofert online z możliwością ich akceptacji i/ lub opłacenia
Import wyciągów bankowych z pliku CSV, XML, HTML
Zapis oferty do PDF/ XML
Zapis zamówień do PDF/XML
Podgląd dokumentu oferty (w formie wydruku)
Drukowanie ofert
Gotowy szablon dokumentów do wydruku
Statusy oferty
Statusy zamówień
Własny format numeracji faktur
Własny format numeracji zamówień
Rabat procentowy
Generowanie dokumentów podobnych
Domyślny podpis wystawcy dokumentu
Przypisanie przelewu do kontrahenta
Przypisanie przelewu do oferty
Przypisanie przelewu do zamówienia
Nielimitowana ilość kontrahentów w bazie
Gromadzenie i przechowywanie danych kontrahentów zgodnie z RODO
Podgląd wszystkich dokumentów przypisanych do kontrahenta
Przypisywanie kontrahentów do grup i kategorii
Przypisywanie kontrahentowi indywidualnych cenników, form płatności, terminów, rabatów
Asystent aleFaktury
Automatyczne wylogowanie z innych urządzeń
Ulubione
Zadania
Kalendarz
Integracja z SMSAPI (doładowanie konta SMSAPI po stronie użytkownika)
Przestrzeń dyskowa 1 GB 1 GB 2 GB 5 GB